Skip navigation
9

Össur's Injury Solutions offering

Comprehensive line of custom-made and off-the-shelf products for the ankle, foot, knee, neck, spine and arm from Össur.


Spinal Çözümler

Hastaların acilden rehabilitasyon aşamasına kadar süreçteki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunar.

Diz

Ligament ortezleri, osteoartrit ortezleri, diz immobilizeri ve destekleri.

With world-renowned products such as the CTi® ligament brace and the first and most-prescribed knee brace for the treatment of osteoarthritis, the Unloader One®, Össur is well-positioned to assist in promoting successful outcomes.

Ayak ve Ayak bileği

Burkulma, kırılma ve travmatik yaralanmaların rehabilitasyonuna yönelik fonksiyonel ve uygun maliyetli ayak ve ayak bileği destekleri.

El Bileği ve Başparmak Ortezleri

Össur’un geniş çeşitlilikteki el bileği ve Başparmak destekleri rahat, kullanımı kolay ve çok amaçlıdır.